Reklamační formulář pro reklamaci zboží a odstoupení od smlouvy

Protokol o reklamaci a odstoupení od kupní smlouvy vytiskněte, vyplňte a zašlete zpět s kopií faktury na adresu skladu dodavatele. PROSÍME O NEZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ NA FAKTURAČNÍ ADRESU - tato adresa neslouží k zasílání reklamací

Protokol  si můžete stáhnout  ve  formátech Word nebo PDF.